mėšks, -a

dktv., IaG, v.g.

Vns Dvs Dgs
Vard mėšks mėško mėškā
Kėlm mėška mėškū mėškū
Naud mėšků mėškam mėškams
Gal mėška mėško mėškus
Inag mėško mėškās mėškās
Vët mėškė mėškūs mėškūs
Šauk mėškė mėško mėškā

Kėtuom kalbuom

[lt] miškas

Sakėnē