2014-06-18

Brëdė ragā

Brëdis lonkuo - nieka saujuo.
Brëdis ožkliova ož vuoratinklė, mėška raganu plaukū.
Nu kalna rëdonti rōsta vaidėna...

Aptropiejė kairīs rags, bet gīvata lėka.
Atliekė blezdingas so rauduonās ūsās ė soklėjava raga...

Brëdis apėntās rėsnuo pakrūmēs.
Džiaugůs:)